Privacy Policy

Privacy- en Cookieverklaring van De Garage Traiteur in Oud-Beijerland
Onze organisatie – De Garage Traiteur, gevestigd aan de Bierkade1 te Oud-Beijerland – verwerkt persoonsgegevens. In dit privacy-beleid is omschreven welke gegevens we verwerken en hoe we uw privacy als klant waarborgen.

Privacy
De Garage Traiteur heeft uw privacy en de bescherming van uw persoonsgegevens hoog in het vaandel staan. Om die reden zal zorgvuldig met uw persoonsgegevens worden omgegaan en zullen deze uitsluitend worden verwerkt voor de doeleinden waarvoor zij worden verstrekt.

Ook aan transparantie hechten wij veel waarde. In deze verklaring leggen we duidelijk uit hoe wij met uw persoonlijke gegevens omgaan en met welk doel wij uw gegevens verwerken.

De verantwoordelijke voor de verwerking van uw gegevens via deze website is De Garage Traiteur. Onze contactgegevens treft u onderstaand aan.

De Garage Traiteur – Bierkade 1 – 3261 KA Oud-Beijerland – 0628896969 – info@degarage-traiteur.nl

Wie zijn wij?
De Garage Traiteur is een ambachtelijk detailbedrijf, welke zich gespecialiseerd heeft in het op ambachtelijke wijze vervaardigen en in onze winkel aanbieden van maaltijd producten. Ook bieden wij een uitgebreid cateringassortiment. Wij verkopen onze producten niet alleen in de winkel maar is het ook mogelijk om bestellingen te doen via onze website. Wij streven daarbij naar optimale tevredenheid bij onze klanten en het opbouwen van een zo goed als mogelijke klantrelatie. Om deze producten en diensten aan u te kunnen leveren is het soms nodig dat wij uw persoonsgegevens verwerken.

Bij het kopen van één van onze producten of afnemen van één van onze diensten via de website ontstaat een overeenkomst die over en weer rechten en plichten oplegt. Om uitvoering te geven aan deze rechten en plichten voortkomend uit de koop- en of dienstenovereenkomst met De Garage Traiteur moeten wij persoonsgegevens verwerken.

Daarnaast heeft De Garage Traiteur een gerechtvaardigd belang om diegenen die hun gegevens verstrekt hebben aanvullende informatie te sturen over De Garage Traiteur, zoals de actie’s met actualiteiten rond De Garage Traiteur. Mocht u niet langer prijs stellen op één van de verwerkingen op basis van deze grondslag, dan kunt u dat ons laten weten en zullen wij de verwerking zo spoedig mogelijk stopzetten.

Via onderstaande kanalen vragen wij uw persoonsgegevens en worden deze door ons verwerkt.

Bestelformulier / Telefonische bestellingen
De informatie die u zelf verstrekt, zoals uw naam, adres(sen), telefoonnummer, e-mailadres, aflever- en betaalgegevens, BTW nummer, door het invullen van de gevraagde gegevens op het bestelformulier, zal uitsluitend worden gebruikt om de door u gemaakte bestelling gereed te maken, indien van toepassing te bezorgen en de financiële afhandeling daarvan.

Gegevensverwerking: welke gegevens worden verwerkt
Waarom verzamelt De Garage Traiteur persoonsgegevens? De Garage Traiteur verwerkt persoonsgegevens om onze diensten te leveren. We slaan gegevens op om te leveren, een account aan te maken, te factureren en in het kader van die dienstverlening met u te communiceren. We hebben uw gegevens ook nodig bij het verwerken van vragen, klachten en eventuele terugvorderingen.

Om uitvoering te geven aan één van de of meerdere van voorgaande vermelde diensten kan Traiteur de garage  de volgende gegevens verwerken:

-contactgegevens, zoals naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, en emailadres;  -leeftijd, geboortedatum;   -Kamer van Koophandel gegevens (uittreksel, inschrijfnummer); -aflever- en betaalgegevens.

Verstrekkingen aan derden
De Garage Traiteur verstrekt geen persoonsgegevens aan derde partijen anders dan voor de uitvoering van de koop- en/of dienstenovereenkomst, op grond van de wet, op uw verzoek of aan verwerkers die in opdracht van Traiteur de garage bepaalde werkzaamheden verrichten (zoals de websitehoster en de IT-beheerder).

Opslag en bewaartermijnen van persoonsgegevens
De Garage Traiteur bewaart uw persoonsgegevens alleen zolang en voor zover we deze nodig hebben. Gegevens die we noodzakelijkerwijs nodig hebben bewaren we in ieder geval gedurende de looptijd van onze relatie of overeenkomst. Als onze relatie of overeenkomst eindigt dan bewaren wij de gegevens gedurende de wettelijke bewaartermijnen die voor ons gelden. 

Cookies
De Garage Traiteur maakt op deze website gebruik van cookies. Cookies zijn tekstbestandjes die op verzoek van onze website door uw browser op uw computer of mobiele apparatuur worden opgeslagen wanneer u de website bezoekt. Uw browser zal hierna bij elk bezoek aan de website de inhoud van de cookie terugsturen. Dit is noodzakelijk voor de functionaliteit en effectiviteit van de website.

Via de website worden functionele cookies geplaatst. Dit zijn cookies die ervoor zorgen dat de website op een goede wijze functioneert. 

Google Analytics
Daarnaast maakt De Garage Traiteur gebruik van Google Analytics om het gebruik van onze website bij te houden en zo mogelijk te verbeteren. De informatie die met behulp van de cookies van Google Analytics wordt verkregen wordt door Google zo gelogd dat deze niet tot u te herleiden is. Google heeft geen toestemming om de verkregen Analytics-informatie voor eigen doeleinden te gebruiken, of om deze te gebruiken voor andere Google diensten.

Links op de website
De social media logo’s op de website van De Garage Traiteur bevatten enkel links naar de betreffende social media pagina’s. Met de voornoemde logo’s worden door De Garage Traiteur geen persoonsgegevens verwerkt. Indien u op een logo van een social media dienst klikt, worden uw  persoonsgegevens verwerkt door de betreffende social media dienst. De Garage Traiteur verwijst u graag naar de privacyverklaring op de website van deze partiijen.

Uw rechten
U heeft het recht De Garage Traiteur schriftelijk te verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens. Indien u inzage verzoekt, ontvangt u van De Garage Traiteur  binnen vier weken een overzicht met de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien blijkt dat de door De Garage Traiteur verwerkte persoonsgegevens onjuistheden bevatten, kunt u ons verzoeken om deze gegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen.

Verzoeken op grond van het recht van inzage, correctie en/of verzet kunt u richten aan:

De Garage Traiteur
Bierkade 1
3261 KA Oud-Beijerland
06 288 969 69
info@degarage-traiteur.nl

Aanpassen Privacy/Cookie policy
De Garage Traiteur  behoudt zich het recht voor deze Privacy/cookie verklaring te wijzigen. Wijzigingen zullen worden gepubliceerd op deze website. Deze verklaring is voor het laatst gewijzigd op 05-10-2020.